Granasztói György a Magyar Corvin-lánc Iroda volt vezetője (2011-2016.), történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus

Fotó: patriotaeuropa.huGranasztói György 1938. március 28-án született Budapesten. 1956-ban érettségizett a Madách Imre Gimnáziumban, majd az ELTE BTK történelem-francia szakán szerzett diplomát. 1962-től 1968-ig Győrött középiskolai tanár, majd az ELTE Könyvtárában tevékenykedett.1968 és 1983 között az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa. 1975-ben a MTA kandidátusa, 1985 és 2003 között az ELTE BTK docense, 2000-től az MTA doktora, 2003 és 2007 között egyetemi tanár. Az ELTE magyar-francia posztgraduális műhelyének és doktori iskolájának, az „ATELIER”-nek alapítója, és 2005-ig vezetője. 1980-as években vendégprofesszorként tanított Lyonban, Leuvenben, és Párizsban.

1990 és 1998 között a Collegium Budapest Kuratóriumának és Tudományos Tanácsának tagja. 1990-tól 1994-ig brüsszeli és luxemburgi nagykövet, akkreditálva a NATO-hoz is. 1992 és 1994 között az Európai Közösségek Bizottsága melletti képviselet vezetője. 1995-től a párizsi Suger Alapítvány Nemzetközi Tanácsának tagja. 1995 és 1999 között a Közép-Európa Intézet igazgatója, 1996-97-ben a berlini Wissenschaftskolleg tagja,1999-től 2006-ig a Teleki László Intézet Főigazgatója.

1996 óta a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökségi tagja, 2000 és 2002 között elnöke. 1996-tól elnöke a Magyar Szemle Alapítványnak. 1997 és 2013 között a bécsi IDM Igazgató tanácsának tagja. 1999 óta a Batthyány Lajos Alapítvány elnöke. 2007–től a Prima Primissima díj Társadalmi Tanácsadó Testületének tagja, 2007-ben Charles Simonyi Ösztöndíjat kapott. 2010-ben a brüsszeli Európai Tanulmányok Központja (CES) Igazgató Tanácsának tagjává választották. 2011-óta Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője, miniszterelnöki megbízott, a Kossuth és Széchenyi Bizottság tagja. 2013-tól tagja a Nemzeti Örökség Intézet keretein belül működő Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak is.

Kutatási terület: mentalitástörténet, történeti demográfia, várostörténet, középkori és koraújkori magyar történelem, társadalmi, politikai folyamatok komplex elemzése.

Fő művei: A középkori magyar város (1985), Mi történik itt? (2002),A barokk győzelme Nagyszombatban (2006), A városi élet keretei a feudáliskori Magyarországon. Kassa társadalma a XVI. század derekán (2012).

1997-ben a Francia Állam Nemzeti Érdemrendje lovagkeresztjét, 2005-ben a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetést, 2009-ben pedig a Francia Becsületrendet, 2015 márciusában a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapta meg.