Corvin-lánc 2001-

A Magyar Corvin-lánc kitüntetés történetének rövid összefoglalása.

Fotó: Botár GergelyA Magyar Corvin-lánc kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök első kormányzati ciklusa során a 2/2001.(VIII. 14.)ME rendelettel miniszterelnöki elismerésként alapította.  A Magyar Corvin-láncot első ízben 2001. augusztus 24-én adták át Teller Ede atomfizikusnak, Balogh János Kossuth- és Széchenyi-díjas zoológusnak, Lámfalussy Sándor közgazdásznak, Lukács János történésznek, Makovecz Imre Kossuth-díjas építésznek és Szabó Magda Kossuth-díjas írónak. 2001. december 1-én kapta meg a kitüntetést Oláh György Nobel-díjas kémikus, Lovász László Wolf-díjas matematikus, Nemeskürty István Széchenyi-díjas irodalomtörténész, Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató, Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr és Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerző. Az ünnepélyes átadást követően a kitüntetettek száma az előirt 12 főre emelkedett, így megalakulhatott a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjeiből álló Magyar Corvin-lánc Testület, melynek elnökévé Nemeskürty Istvánt választották. A kitüntetettek, akik a magyar művelődést és oktatást érintő kérdésekben is állást foglalhattak, megnevezhettek egy-egy saját szakterületük körében alkotó tehetséget, akik három éven keresztül ösztöndíj gyanánt havi félmillió forint támogatásban részesülhettek.

A 2002-es kormányváltást követően a Magyar Corvin-lánc kitüntetések adományozását beszüntették és a Magyar Corvin-lánc Testület is működésképtelenné vált.

A 2010-ben hivatalba lépett második Orbán kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény által állami kitüntetés rangjára emelte a Magyar Corvin-láncot. A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 87/ 2012. (IV. 26.) Kormányrendelet rögzítette részletes formában a Magyar Corvin-lánc kitüntetés adományozásának, és a Magyar Corvin-lánc Testület valamit a Magyar Corvin-lánc Iroda működésének szabályait. A kormányrendelet értelmében a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője Granasztói György professzor, akit Orbán Viktor miniszterelnök 2011. április 1-i hatállyal nevezett ki az Iroda élére, tehet javaslatot a kitüntetés adományozására, mely javaslathoz előzetesen bekéri a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjeinek támogatást. A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak javasolhatja a kitüntetés adományozását, aki a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén kimagasló érdemeket szerzett, valamint kész részt venni a kitüntetettekből álló Magyar Corvin-lánc Testület munkájában.

A kitüntetettekből álló Testület a tudományok és a művészetek, valamint a magyar nemzeti oktatás és művelődés fellendítésén munkálkodik és őrködik a kitüntetés tekintélye felett.  A Testület véleményt nyilvánít abban a kérdésben, hogy a Magyar Corvin-lánc kitüntetés adományozására irányuló javaslat szempontjából megfontolás tárgyává tett személy a magyar tudomány, irodalom vagy művészet területén kifejtett munkássága, illetőleg a magyar nemzeti oktatás vagy művelődés fellendítése terén tanúsított szolgálatai alapján – figyelemmel közéleti tevékenységére is – érdemes és méltó –e a kitüntetésre. Külön felkérés alapján véleményt nyilvánít a magyar tudományt, irodalmat, művészetet, oktatást, művelődést, valamint minden egyéb általa fontosnak tartott területet érintő állami döntések tervezeteivel kapcsolatban. Figyelemmel kíséri a magyar tudományos és művészeti életet, az oktatás, művelődés minden egyes általa fontosnak tartott területének helyzetét és ezzel kapcsolatban közérdekű  javaslatot tehet, illetve nyilvános állásfoglalást tehet közzé. A testületi tagok ösztöndíj adományozásának lehetősége az új szabályozás értelmében megszűnik.

A Miniszterelnökség keretein belül működő Magyar Corvin-lánc Iroda gondoskodik a kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokkal, valamint az adományozással összefüggő adminisztratív és szervező munka ellátásáról, a Testület működéséhez szükséges feltételek biztosításáról és a Testület titkársági feladatainak elvégzéséről.   

A jelenlegi kitüntetés történeti előzménye a következő: 1930. október 11-én Horthy Miklós kormányzó, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter elgondolása nyomán alapította a Magyar Corvin-lánc, Magyar Corvin-koszorú, és Magyar Corvin- díszjelvény kitüntetéseket.  A Klebelsberg fogalmazta, és a Kormányzó által jóváhagyott alapszabály 1.§. értelmében a kitüntetést a mindenkori vallás és közoktatási miniszter előterjesztésére, javaslatára adományozta a Kormányzó azok számára, akik megítélésük szerint a magyar tudomány, irodalom, és művészet terén, valamint a magyar művelődés fellendítése körül kimagasló érdemeket szereztek. A kitüntetés elsősorban abban különbözött más egyéb elismerésektől, hogy Magyar Corvin-lánc és a Magyar Corvin-koszorú kitüntetettjei önálló alapszabállyal rendelkező testületet alkottak, mely testületnek döntési joga volt a további kitüntetettek személyével kapcsolatban. 
Karlovszky Bertalan: Gróf Klebelsberg Kuno Fotó: Botár Gergely

Fotó: Botár GergelyA Corvin-lánc kitüntetés, mely megegyezik az eredeti éremmel, egy olasz művész által készített, 15. századi, harmincöt milliméter átmérőjű érem másolata, mely Mátyás királyt mellképben, jobboldali profilban ábrázolja "Mathias Rex Hungariae" körirattal. Az érmet gazdag, részben zománcozott, áttört művű reneszánsz díszítmény övezi, melybe felül mondatszalag fonódik "Pro scientia - litteris - et artibus" felirattal. A díszítményes érem fölött aranykoszorúban Mátyás király zománcos címere található, amely arany bevonatú ezüst nyakláncon függ. A függőrész teljes hossza száz milliméter. A Corvin-lánc kisebbített alakja a Magyar Corvin-lánc kitüntetés függő részének hű másolata negyven milliméteres méretben. Az adományozás megörökítése a kitüntetés hátlapján a díjazott nevének és az adományozás évszámának bevésésével történik. Ha a kitüntetés hátoldalára több név már nem véshető fel, az érmet "Lezárva" felirattal és az utolsó adományozott kitüntetés birtoklási joga megszűnési évszámának bevésésével zárják le, és végleges megőrzésre a Magyar Nemzeti Múzeumnak adják át.


2012. május 30-án kerülhetett sor a Magyar Corvin-lánc kitüntetések újbóli átadására. A kitüntetés állami rangra emelésével az adományozóvá a Köztársasági Elnök vált, aki az Országház Vadásztermében Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel közösen adta át az elismeréseket Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, tanszékvezető egyetemi tanárnak, Bor Zsolt Bólyai-díjas akadémikus, fizikusnak, Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zongoraművész, főzeneigazgatónak, Jelenits István Széchenyi-díjas teológus, tanárnak, valamint Vizi E. Szilveszter Széchenyi Nagydíjas akadémikus, farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének. Az új kitüntetettekkel 13 tagúvá bővült Magyar Corvin-lánc Testület alakuló ülésén a tagok megerősítették elnöki pozíciójában Nemeskürty István irodalomtörténészt.

A Magyar Corvin-lánc Testület testületi ülésein a magyar kulturális és tudományos élet aktuális kérdései mellett állást foglal fontos társadalmi kérdésekkel kapcsolatban is. 2013. március 28-án közzétett nyilatkozatában a Testület üdvözölte a Kormány küzdelmét a rasszizmus különböző megnyilvánulásaival szemben, valamint fontosnak ítélte meg azokat az intézkedéseket, amelyek a nemzeti emlékezet részévé kívánják tenni a származásuk, vallásuk, kultúrájuk miatt üldözött magyarok szenvedéseit.

.     

Menü

Nyitólap

Navigáció