Széchenyi-nagydíjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, professor emeritus, a Magyar Corvin-lánc Testület elnöke.

Fotó: medicalonline.huVizi E. Szilveszter 1936. december 31-én született Budapesten. Tanulmányait 1955-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte meg, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen folytatta, ahol 1961-ben szerzett orvosi diplomát. Diplomájának megszerzése után az egyetem Gyógyszertani Intézetének tanársegédjeként dolgozott. 1967-ben kapta meg adjunktusi, 1974-ben egyetemi docensi, 1977-ben egyetemi tanári kinevezését. E munkájával párhuzamosan 1977-től 1981-ig az Egészségügyi Minisztérium tudományos kutatási főosztályának helyettes vezetője volt. 1981-ben kinevezték az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettesévé. 1989-ben bízták meg a kutatóintézet főigazgatói tisztségének betöltésével. 1982-ben az Orvostovábbképző Egyetem (2000-től a Semmelweis Egyetem része) farmakológiai és gyógyszerterápiás tanszékének vezetőjévé, illetve egyetemi tanárává nevezték ki. 2001-ben a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi tanára lett. Riker-ösztöndíjjal járt Oxfordban, ahol Sir William Paton munkatársaként dolgozott. 1984-2001 között a New York-i Albert Einstein Egyetem pszichiátriai és aneszteziológiai tanszékének vendégprofesszora volt.

1969-ben védte meg az orvostudományok kandidátusi, 1977-ben akadémiai doktori értekezését. 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben pedig rendes tagja lett. 1996-ban a tudományos köztestület alelnökévé, 2002-ben elnökévé választották. Pozíciójában 2005-ben újabb három évre megerősítették, így 2008-ig töltötte be e tisztségét.

1992-ben a londoni, 1994-ben a salzburgi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia is felvette tagjai sorába. A Belga Királyi Orvosi, az Oroszországi Orvostudományi és a Román Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaságot 1995 és 2002 között, az Egészségügyi Tudományos Tanácsot 2001 és 2002 között vezette, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál pedig 2000-ben választották elnökké. 1990 és 2003 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja volt. A Magyar Atlanti Tanács elnöke, valamint a Magyar Élettani Társaság és a Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja.

Kutatási területe a központi és perifériás idegrendszer ingerület-átvitelének fiziológiai szabályozása és gyógyszeres befolyásolhatósága, a neuronok közötti kölcsönhatás, áthallás és preszinaptikus gátlás vizsgálata, valamint egyéb ingerület-átviteli kérdések.

1978-ban Akadémiai Díjat, 1993-ban Széchenyi-díjat, 1993-ban Issekutz-díjat, 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 1998-ban Galileo Galilei-díjat, 2002-ben Szent Kincs Érdemrend arany és ezüst csillagát (A japán császár kitüntetése), 2003-ban Prima Primissima díjat, 2003-ban Pro Meritis Academiae Aranyérmet, 2004-ben Weszprémi István-díjat, valamint Hűség a Hazához Érdemrend nagykeresztjét, 2005-ben Lencsés György Ars Medica Díjat, V. I. Vernadszkij-aranyérmet, valamint Európai Magyarországért kitüntetést, 2006-ban Románia Csillaga tiszti fokozatát, 2007-ben Báthory-díjat, 2009-ben Gróf Mikó Imre Emlékérmet, 2012-ben Corvin-láncot és Széchenyi-nagydíjat kapott.